Výjezd 8/2014 TECHNICKÁ POMOC, MONITORING

25.04.2014 19:06

Technika: CAS-24

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Marek Zemín
  • Hasiči: Stanislav Barták, Michal Nováček
  • Záloha na zbrojnici: Jiří Bláha, Luboš Fatr, Petr Muller, Radim Pokorný, Karel Štěrba
 
Jednotka vyjela na monitoring po silné bouřce do obce Heroltice. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že spodní část návsi je zaplavena vodou z okolních polí, jednotka provedla průzkum, zda se voda nedostala do domů. Následně jsme ve spolupráci s místní jednotkou provedli zprůchodnění kanálových vpustí, voda samovolně odtékala kanalizací a do rybníka. Místo bylo poté předáno místní jednotce.
 
Mapa místa události:


Zvětšit mapu