Naše zbrojnice

Dobrovolní hasiči v Jihlavě – Bedřichově převzali koncem listopadu 2009 zcela zrekonstruovanou zbrojnici. Nákladem 11,5 milionu korun akci provedlo město Jihlava. Původní budova je opravena a zateplena, v přístavbě vznikla nová garáž a zázemí pro cisternu, kterou město pro svoje dobrovolné hasiče získalo od HZS kraje Vysočina.
Oprava a přístavba zbrojnice trvala 12 měsíců. Po tu dobu jednotka (JPO III) vyjížděla z provizorních prostor na druhé straně města, což výjezdy značně komplikovalo.
Projekt opravy a rozšíření hasičské zbrojnice na Sokolovské ulici (Jihlava – Bedřichov) vytvořila společnost Fortis spol. s r.o, stavbu provedla firma Terni s.r.o. Celkové náklady včetně inženýrské činnosti, autorského dozoru, poradenské činnosti, koordinace BOZP a náhrady odstraněné zeleně jsou 11.498.686,60 korun (vč. DPH). S prací na zbrojnici se začalo v listopadu 2008, hotovo bylo 31. října 2009.
Za posledních několik let je to jediná investice města bez dotací ze státních nebo evropských zdrojů. „Práce dobrovolných hasičů je důležitá, vážíme si jí. Jednotka se dostala do vyšší kategorie, to vyžaduje nejen vyšší odbornost lidí, ale také kvalitnější vybavení a zázemí. Když se nepodařilo sehnat dotaci, zastupitelé uvolnili potřebné peníze z rozpočtu,“ uvedl při slavnostním otevření zbrojnice primátor Jaroslav Vymazal.
Nad garáží mají hasiči zasedací místnost včetně pracovny strojníků a technika NDT, kancelář velitele a starosty, šatny, sociální zařízení, klubovna mladých hasičů, kuchyňka a další zázemí. Nechybí ani skluz z denní místnosti do garáže s cisternou. Čtyři garážová stání jsou vybavena vraty na dálkové ovládání, centrálním rozvodem tlakového vzduchu a odsáváním výfukových plynů. Počítá se i s centrálním rozvodem 12 a 24V pro zásahová vozidla. Součástí garáže je také dílna strojní služby a kompresorová místnost včetně skladu materiálu a věcných prostředků.
 

Garáž pro CAS a osobní skříňky

Přední garáže pro DA-12, nákladní Avii a přívěsy

Dílna

Zasedací místnost, klubovna MH

Kancelář velitele

Společenská místnost

Sprchy, WC