Novinky v jednotce

 • 26.3.2023 Dopravní automobil byl vybaven výjezdovým tabletem s aplikací GINA a dalšími pomocnými aplikacemi.

 • 18.3.2023 Do vybavení jednotky byla zařazena termokamera FLIR K2. Bude využívána zejména při hašení, vyhledávání a dohašování skrytých ohnisek při požárech budov, lesních porostů a také pro vyhledávání osob. Toto vybavení výrazně zvýší efektivitu zásahu. 

 

 • 7.12.2022 15:00 Uctění památky zesnulého hasiče Ing. Jana Dvořáka minutou ticha.

 • Jednotka se průběžně účastní ukázek na dětských dnech a podobných akcích, např. v Malém Beranově či na dopravním hřišti v Jihlavě.

 • 23. května 2022 navštívil naši jednotku předseda Senátu RNDr. Miloš Vystrčil

 • 12.4.2022 proběhl na letišti Henčov praktický výcvik plnění letadla An-2 Letecké hasičské služby a problěhlo seznámení jednotky s plochami Henčov a Hosov.

 

 • Díky postupnému rozvolňování proti-covidových opatření provádí jednotka opět ukázky v rámci dětských dnů a dalších akcí. Například 5. června jsme na dětském odpoledni v Malém Beranově předvedli techniku, výstroj a ukázky hašení hořícího oleje. Na závěr byla pro děti připravena pěna.

 • Prosinec 2020 - jednotka převzala nové vybavení, byl doplněn "D" program o další 4 hadice "D" a kombinovanou proudnici, dále byl pořízen nový zádový hasicí vak 25l pro dohašování lesních požárů a nová základnová radiostanice Motorola DM2600. Pracuje se na úpravách jednoho z přívěsů.

 • Jednotka získala od magistrátu šestimístný raft s motorem Yamaha. Bude součástí povodňového přívěsu.

 • 28.5.2020 - Svépomocí byla během května postavena plechová garáž za hasičskou zbrojnicí, která bude sloužit k parkování jednoho z přívěsů a k uskladnění překážek a dalšího materiálu pro požární sport. 

 • 25.3.2020 - Ve vestibulu budovy bylo zřízeno desinfekční místo s desinfekčními prostředky, textilními rouškami atd. Nadále platí zákaz vstupu do budovy s vyjímkou členů zásahové jednotky. Členové, kteří pracují jako řidiči mezinárodní kamionové dopravy jsou dočasně vyřazeni z výjezdu.

 • 23.3.2020 - Vzhledem k rozšíření koronaviru byla jednotka vybavena prozatím 50ks jednorázových roušek, které jsou uloženy v kabině CAS-20. Dále bylo pro vyšší stupeň ochrany pořízeno 20 kusů filtrů typu P3 a 10ks filtrů typu A2B2E2K2P3 pro nejvyšší stupeň ochrany. Každý člen jednotky má nyní svojí osobní masku s příslušnými filtry.

 • Březen 2020 - do výbavy vozidla CAS byla zařazena přenosná taška s vybavením na hašení lesních požárů. Obsahuje 4ks hadice "D", rozdělovač "C/D", proudnici a sadu smáčedlových kartuší. Dále bude v průběhu roku doplněna druhá proudnice a další 4 ks hadic "D".

 • Květen 2019 - byla zprovozněna elektrocentrála, která v případě výpadku el. proudu zabezpečuje napájení celého objektu hasičské zbrojnice. O automatickém startu elektrocentrály jsou informovány vybrané osoby SMS zprávou na mobilní telefon.

 • 10.4.2019 proběhla na letišti Henčov odborná příprava na téma Letecká hasičská služba s letounem Antonov An-2.

 • 23.1.2019 byl po zkušební době do výjezdu zařazen nový dopravní automobil zn. Ford Transit, přestavěný v roce 2018 firmou MIKHT. Součástí nového vozidla je repasovaný požární přívěs s čerpadlem PS-12 a požárním vybavením, který má nový podvozek AGADOS a je možné ho díky variabilitě oje připojit i za vozdlo Tatra. V letošním roce projde přestavbou i přívěs pro zásahy u povodní a v budoucnu bude pořízen nový nákladní příves s plachtou. Tím bude systém přívěsů za naše vozidla dokončen. Foto bude doplněno později.

 

 • 23.1.2019 bylo po dlouhé službě z jednotky vyřazeno vozidlo DA-12 Avia.

 • 19.9.2018 převzala jednotka do užívání Automatický externí defibrilátor (AED) značky Philips. Po důkladném proškolení členů jednotky bude AED umístěn do vozidla CAS-20 T815. 

 • 13.12.2017 byl jednotce předán devítimístný automobil Ford Transit. V příštím roce proběhne přestavba na dopravní automobil, který nahradí dosluhující Avii. Přestavba bude zahrnovat přelakování vozdila, instalaci výstražného zařízení, radiostanice a další výbavy dle vyhlášky.

       Článek zde: www.regionvysocina.cz/zpravodajstvi/radnice-v-jihlave-poridila-dobrovolnym-hasicum-nove-auto-138160/

 

 

 • 12.5.2017 se zúčastnil jeden člen jednotky školení v Hradci Králové, které se týkalo provozu letecké techniky na letištích, hotovostní asistence pro potřeby provozovatelů letišť a záchrany posádek letadel při haváriích. Bezpečnostní postupy při nouzových přistáních na letištích. Jak zabezpečit a připravit plochu pro nouzové přistání letadla. Taktika zásahu při hašení, vyprošťovacích a záchranných pracích z letadel po haváriích v průběhu nouzových přistání. Na co si dát pozor při haváriích letadel, nebezpečné zařízení, např. vystřelovací sedačky, nouzové a brzdící padáky, odpojovače baterií, záchranné systémy. Způsob ohlášení mimořádných situací v souvislosti s nouzovým přistáním. Obecné zásady hašení uhlovodíkových paliv (JET A1) Prezentace provozovatelů letounů a vrtulníků o letecké technice.

 • 3.5.2017 proběhl výcvik s přetlakovým ventilátorem s nástavcem pro výrobu pěny.

 
 • 5.4.2017 Jednotka obdržela do výbavy vozu CAS Tatra přetlakový ventilátor Papin, který lze použít nejen při nuceném odvětrávání prostorů, ale i k výrobě pěny, s pomocí speciálního nástavce a rukávu.
 
 • 5.4.2017 Jednotka odbržela novou výbavu: Skládací silniční kužely s LED osvětlením (4ks), kombinovanou proudnici a sadu sorbčních hadů.
 • 25.3.2017 proběh výcvik jednotky v zařízení "flashover kontejner" v Havl. Brodě. Členové jednotky si procvičili vnikání do prostor zasažených požárem, vyhledávání osob a hašení požáru, používání dýchací techniky, spojení a zásady bezpečnosti. Velké poděkování patří HZS Kraje Vysočina, ÚO Havlíčkův Brod. Další foto: 
  sdh-bedrichov.rajce.idnes.cz/Vycvik_flashover_kontejner_-_H.Brod_-_25.3.2017/

 
 • 13.12.2016 Během garanční prohlídky vozidla CAS u výrobce KOBIT byly realizovány úpravy nástavby dle našich požadavků.
 • 9.12.2016 Jednotce byla zakoupena vyváděcí kukla Draeger k dýchacím přístrojům PSS3000, která slouží k evakuaci osob ze zakouřených prostor. Dále byl do vozidla CAS pořízen nový kulový rozdělovač a 2ks integrovaných LED světel do zásahových přileb Gallet.

 

 • 21.11.2016 máme další 4 členy, kteří mají kvalifikaci pro práci s motorovou řetězovou pilou. Kurzem úspěšně prošli František Krulík, Jan Varhaník, Petr Muller a Michal Nováček. Gratulace :-)

 

 • 9.10.2016 proběhl na stanici HZS Jihlava první termín výcviku, který se skládal z teorie i praxe v oblasti sebezáchrany slaněním a používání nových masek Drager s kandahárovým upínáním. Druhý termín pro další členy JPO proběhne 22.10.2016.

 

 • 1.8.2016 Do vozidla CAS byl nainstalován výjezdový tablet ASUS s aplikací GINA. Aplikace umožňuje přijetí příkazu k výjezdu, navigaci na místo zásahu, zobrazení polohy ostatních vozidel IZS, odesílání kódů typické činnosti, přístup do databáze dokumentace, zobrazení hydrantů a vodních zdrojů, uzavírek, nahlášených pálení a další užitečné funkce.

 • 27.5.2016 proběhl na stanici HZS Kamenice nad Lipou první kurz pro techniky ochrany obyvatelstva T OOB-16. Z naší jednotky se účastnil Petr Muller a Jan Flaška. Obsahem prakticky orientovaného kurzu byly např. evakuace a nouzové přežití, činnost jednotek při povodních, preventivně-výchovná činnost nebo psychosociální pomoc. Na závěr kurzu proběhlo přezkoušení a z rukou ředitele HZS KV plk. Ing. Petra Beneše převzali členové osvědčení technika ochrany obyvatelstva. 
 
 • 15.4.2016 Jednotka obdržela nové přenosné prostorové světlo LED 20W se stativem. Bude uloženo v CAS-20. Dále jsme dostali 4ks nových hasičských seker v pouzdrech, tlakový redukční ventil (např. pro nafukování norných stěn), nové akumulátory pro digitální terminály MATRA, hadicové vazáky a další drobný materiál. Zároveň proběhlo dovybavení nových členů zásahovými přilbami, obleky a rukavicemi. 

 

 • 14.4.2016 Díky svolení Magistrátu se jednotka dne 18.6.2016 zúčastní Dne IZS v Suchdole nad Lužnicí s vozidlem Tatra. (9-17h.)

 

 • 4.4.2016 Máme další nositele dýchací techniky !  O víkendu 2.-3.4. získali na HZS KV stanice Jihlava odbornost NDT František Krulík, Jan Zelinka, David Kopřiva a Petra Koutná. Gratulace.

 

 • 1.4.2016 Jednotka začala používat nové volací znaky "HJI" a byly přeprogramovány RDST Matra na provoz v hovorových skupinách "TKG"