Vzhledem k naplněné kapacitě je momentálně nábor dětí pozastaven. 

Bližší info podá vedoucí MH Ing. Anna Kleinová, tel. 776 106 706