Nábor mladých hasičů je v současné době pozastaven kvůli plné kapacitě.