Výjezdové SMS

Výjezd jednotce vyhlašuje KOPIS HZS KV formou SMS zpráv a dále formou telefonního hovoru s automatickým přehráním zprávy o výjezdu.

 

TYP PODTYP TYP - plný text PODTYP - plný text
P NB POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY
P VB POŽÁR VÝŠKOVé BUDOVY
P Sklad POŽÁR PRŮMYSLOVÉ,ZEMĚDĚLSKÉ OBJEKTY,SKLADY
P Shromazdiste POŽÁR SHROMAŽDIŠTĚ OSOB
P Tunel POŽÁR PODZEMNÍ PROSTORY,TUNELY
P Les,trava POŽÁR LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA
P Trafo POŽÁR TRAFOSTANICE, ROZVODNY
P DP POŽáR DOPRAVNí PROSTŘEDKY
P Odpad POŽÁR POPELNICE, KONTEJNER, ODPAD, OSTATNÍ
P EPS POŽÁR Signalizace EPS
P Les POŽÁR Lesní porost
P Trava POŽÁR Polní porost, tráva
P Kos POŽÁR Popelnice, koše
P Kontejner POŽÁR Kontejner
P Odpad POŽÁR Odpad, skládka
DN VYPR DOPRAVNÍ NEHODA VYPROŠTĚNÍ OSOB
DN Uklid DOPRAVNÍ NEHODA UVOLNĚNÍ KOMUNIKACE, ODTAŽENÍ
DN Uklid DOPRAVNÍ NEHODA ÚKLID VOZOVKY
DN Vlak DOPRAVNÍ NEHODA ŽELEZNIČNÍ
DN Letadlo DOPRAVNÍ NEHODA LETECKÁ
UNL Komunikace ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Na POZEMNÍ KOMUNIKACI
UNL Půda ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO PŮDY
UNL Voda ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK Na (DO) VODNÍ PLOCHU(Y)
UNL Vzduch ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK DO OVZDUŠÍ
TP Nebezpeci TECHNICKÁ POMOC ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH STAVŮ
TP IZS TECHNICKÁ POMOC SPOLUPRÁCE SE SLOŽKAMI IZS
TP Destrukce TECHNICKÁ POMOC DESTRUKCE OBJEKTU
TP Nahrada zarizeni TECHNICKÁ POMOC NÁHRADA NEFUNKČNÍHO ZAŘÍZENÍ
TP OUP TECHNICKÁ POMOC OTEVŘENÍ UZAVŘENÝCH PROSTOR
TP Prekazka TECHNICKÁ POMOC ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK
TP Cerpani TECHNICKÁ POMOC ČERPÁNÍ VODY
TP Mereni TECHNICKÁ POMOC MĚŘENÍ KONCENTRACÍ
TP Monitor TECHNICKÁ POMOC MONITORING
TP Hmyz TECHNICKÁ POMOC Likvidace hmyzu
TP Strom TECHNICKÁ POMOC Odstranění stromů
TP OUP potraviny TECHNICKÁ POMOC Otevření bytu potraviny
TP OUP voda TECHNICKÁ POMOC Otevření bytu teče voda
ZOZ Voda ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z VODY
ZOZ Vyska,hloubka ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z VÝŠKY, Z HLOUBKY
ZOZ Prostor ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT UZAVŘENÉ PROSTORY, VÝTAH
ZOZ Prostor ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Uzavřené prostory
ZOZ Vytah ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Výtah
ZOZ Zaval ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT ZASYPANÉ,ZAVALENÉ
ZOZ Vyska ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z výšky
ZOZ Hloubka ZÁCHRANA OSOB A ZVÍŘAT Z hloubky
MU Radiace OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST RADIAČNÍ NEHODA, HAVÁRIE
MU Evakuace OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST EVAKUACE A OCHRANA OBYVATEL PLOŠNÁ
MU Jiné OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST JINÉ
MU Pozar OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Požár
MU Vitr OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Větrná smršť
MU Povoden OSTATNÍ MIMOŘÁDNÁ UDÁLOST Povodeň
JINÉ Zatim neurceno JINÉ, ZATÍM NEURČENO ZATÍM NEURČENO
JINÉ TEST JINÉ, ZATÍM NEURČENO TECHNOLOGICKÝ TEST

Zdroj: www.firebrno.cz/zkratky-pouzivane-v-sms