Zpráva o činnosti kolektivu MH 2023

13.01.2024 19:56
V roce 2023 máme v kolektivu mládeže SDH Bedřichov 23 mladých hasičů ve věku od 6 do 18 let (kategorii mladší, starší a dorost).
 
Činnost v roce 2023
První velká událost, která nás čekala, bylo složení Slibu mladého hasiče. Slib v tomto roce skládalo 13 dětí a bylo to 14.1. při příležitosti Výroční valné hromady našeho sboru. Všichni slib perfektně zvládli, a tak Martin, Domča, Péťa, Eliška, Ríša, Vojta, Ema, Pavlík, Tomík, Saša, Terezka, Filda a Míša už jsou hasiči.
28. ledna jsme se zúčastnili hned prvních závodů v tomto roce, což byl Železný mladý hasič v Lukách nad Jihlavou. Výsledky byly moc hezké: (Kategorie 2017) Eliška Kleinová 4. místo, Tomík Tvrdoň 8. místo;  (kategorie 2016) Ema Rybáčková  6. místo, Ríša Robotka 7. místo; (kategorie 2015) Péťa Klein 4. místo, Saša Vodička 6. místo; (kategorie 2014) Martin Čermák 6. místo; (kategorie 2013) Domča Kliner 1. místo, Vojta Rybáček 9. místo; (kategorie 2012) Terezka Indrová 8. místo. 
4. února jsme se zúčastnili Nejsilnějšího mladého hasiče v Polné, odkud jsme si odvezli 3 poháry, za jedno první místo Péti Kleina v kategorii mladší, jedno druhé místo Elišky Kleinové v kategorii přípravka a jedno čtvrté Domči Klinera v kategorii střední.
Týden na to jsme vyrazili 11. února do Žďáru nad Sázavou na závod TFA junior 2023. I ve Žďáře se nám dařilo a odvezli jsme si jednu zlatou medaili od Kuby Bartáka (kategorie 13-15 let), který zároveň získal i ocenění za nejlepší čas celého závodu. Dále získal Filda Jendrisek stříbrnou medaili (kategorie 10-12 let) a Péťa Klein bronzovou (kategorie 8-9 let).
Přes zimu kromě trénování na TFA jsme se připravovali i na plnění „Odznaků odbornosti“ a právě koncem března nás čekal test a přezkoušení od preventisty našeho sboru. Všichni test zvládli a tak máme 5 nových „Preventistů juniorů“. 
Na konci března jsme měli možnost navštívit Zdravotnickou záchranou službu Kraje Vysočina v Jihlavě. Byly to opravdu „nadupané“ dvě hodiny informacemi  Prošli jsme si zázemí záchranářů, navštívili jsme hangár s vrtulníkem, který nás všechny zaujal asi nejvíce a na konec jsme i omrkli vozový park výjezdové základny a veškeré vybavení aut. Celou dobu jsme si i povídali o různých situacích a jak se správně v nich zachovat. Exkurze byla opravdu přínosná a moc za ni děkujeme.
Na jaře proběhlo vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí. Účast na této soutěži byla pro nás velice úspěšná a v okresním kole jsme získali tři první místa. Konkrétně to byla Eliška Bieliková se svým obrázkem v kategorii ZŠ4, Katka Havlíčková za svou napínavou povídku v kategorii L4 a Kuba Barták za svoji počítačovou prezentaci na téma „hasiči a komíny“. 
22. dubna jsme se zúčastnili závodů TFA Čepí 2023, kde jsme vybojovali tři cenné poháry. Domča Kliner za 2. místo v kategorii mladší chlapci, Eliška Bieliková za 3. místo v kategorii starší dívky a Katka Havlíčková za 3. místo v kategorii dorostenky. I ostatní se umístili ve svých kategorií na krásných místech do první patnáctky. 
V neděli 23.4. jsme se opět sešli na nám již dobře známé akci Čistá Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina a jejím cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině. Společně jsme uklidili okolí hasičské zbrojnice SDH Bedřichov a cyklostezky od ul. 5. května směr Bosch. Opět nás překvapilo velké množství nasbíraných odpadků, a co všechno lidé dokáží odhodit do přírody. Akci jsme završili opékáním špekáčků a hraním her.
V květnu na okresním kole hy Plamen na Meziříčku se mladí hasiči v kategorii mladší celkově umístili na  11. místě, přičemž ve štafetě dvojic  vybojovali 8. místo, ve štafetě 4x60 obsadili 10. místo a stejné umístění získali i v požárním útoku. Kategorie starších a dorostu se letos okresního kola nezúčastnila. 
18. června jsme podnikli s MH výlet údolím řeky Brtnice ke zřícenině hradu Rokštejn. Autobusem jsme jeli do Brtnice a odtud pěšky po modré turistické značce podél řeky Brtnice až k zřícenině hradu Rokštejn. Dále do obce Přímělkov a vlakem zpět do Jihlavy. Trasa výletu měřila 11 km, ale všichni si to díky krásnému počasí a hrám užili.
V červnu se opět vracíme k trénování TFA, protože se nám podařilo přihlásit na sérii závodů Pražské a Středočeské ligy TFA a to jak v kategorii dorostenců, tak i na dětskou ligu. Závody této ligy probíhaly od června až do října a v kategorii dorostenců jsme se zúčastnili dvou závodů a dětskou ligu jsme zvládli celou, tedy jsme se zúčastnili všech 5 závodů. V dětské lize se nám opravdu dařilo, Kuba Barták obsadil dvakrát 1. místo a třikrát 2. místo v kategorii starší chlapci a Eliška Kleinová si vybojovala čtyřikrát 3. místo a jednou 4. místo v kategorii přípravka dívky. Ostatní také zazářili v početné konkurenci a získali umístění v první desítce. 
Poslední trénink v červnu před prázdninami jsme si uspořádali vlastní závod TFA, kterého se zúčastnili všichni MH SDH Bedřichov a zasoutěžili si ve dvou věkových kategoriích mezi sebou. Na výsledných časech byl vidět půl rok pilného trénování, takže první tři místa v každé kategorii si právem odnášela připravené medaile a odměny.
Na konci srpna na nás čekal závod „Brtnické šedesátky“, kde děti obsadili opět krásná místa. Eliška Bieliková 4. místo v kategorii starší dívky, Filda Jendrisek také 4. místo v kategorii starší chlapci, Domča Kliner krásné 3. místo v kategorii mladší chlapci, Péťa Klein 5. místo v kategorii 5-7 let a ve stejné kategorii získala Eliška Kleinová 8. místo. Hned po závodech jsme se z Brtnice přesunuli nedaleko Jihlavy – do Heroltic. Slavili zde ukončení léta a poprosili MH o ukázku požárního útoku, čemuž jsme rádi vyhověli a požární útok předvedli. 
V polovině září jsme využili pozvání na VII. Ročník TFA mladých hasičů ve Svratce, kde jsme díky Kubovi Bartákovi a Domčovi Klinerovi získali hned dvě 1. místa. Tímto bych chtěla poděkovat i takto organizátorům, že vytvořili i kategorii z vedoucích mládeže a mohla jsem se tak také závodů zúčastnit.
Na přelomu září a října proběhla ve dvou podzimních víkendech vzdělávací akce s názvem Rescue camp 2023. Kurz zaměřený na přípravu členů pro zařazení do jednotek SDH a nebo příslušníky HZS ČR, je určen pro mladé hasiče ve věku od 14 do 18 let. V letošním roce se Rescue campu zúčastnili Kuba Barták, Kuba Marek a Katka Havlíčková a všichni si přivezli spoustu cenných informací a hlavně zkušeností. 
Na začátku října na nás čekal Závod hasičské všestrannosti a brannosti, kam se nám letos podařilo sestavit pouze jedno družstvo starších, kteří nakonec obsadili 11. místo.
Od října jsme také začali opět využívat možnosti využívat tělocvičnu od Magistrátu města Jihlavy, což s ohledem na počasí bylo opravdu skvělá možnost. 
Předposledním závodem tohoto roku bylo pro nás TFA Herálec, které se uskutečnilo 4. Listopadu. Odvezli jsme si odtud 4 poháry. Dva poháry za 1. místo od Domči Klinera (kategorie chlapci 9-10 let) a Kuby Bartáka (kategorie chlapci 16-18 let) a dva poháry za 3. místo od Míši Kříže (kategorie chlapci 11-12 let) a Péti Kleina (kategorie 6-8 let).
V druhé polovině listopadu nás čekal poslední letošní závod, čímž byl Nejsilnější mladý hasič 2023 v Dolní Cerekvi. Naše celoroční příprava zde byla vidět a odváželi jsme si 6 pohárů. Získali jsme je za dvě 1. místa, které vybojovali Hanička Křížová a Péťa Klein, za 3. místo od Filipa Jendriska, za dvě 4. Místa pro Domču Klinera a Davídka Veselého a jedno 5. místo Elišky Bielikové.
V prosinci před Vánocemi, jsme si s dětmi udělali besídku, kde jsme si zahráli hry, prohlédli fotky z celého roku a zhodnotili sezonu. Na konce děti dostaly malý dárek.
Na závěr bych chtěla říct, že jsem ráda, že stejně jako v loňském roce, se opět stali dva dorostenci členy výjezdové jednotky.
Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří pomáhali v tomto roce při práci s dětmi. Děkuji Magistrátu města Jihlavy, za technickou podporu a za poskytnutí tělocvičny. Nerada bych na někoho zapomněla, takže další velký dík patří všem členům SDH a JSDH, kteří pomáhají s dětmi, a to jak na trénincích, tak i na závodech, či jiných akcích, protože bez této pomoci by to moc nešlo. Myslím, že děti nám to vracejí svým nadšením a svými výsledky.
 
Anna Kleinová
Vedoucí mládeže SDH Bedřichov
V roce 2023 máme v kolektivu mládeže SDH Bedřichov 23 mladých hasičů ve věku od 6 do 18 let (kategorii mladší, starší a dorost).
 
Činnost v roce 2023
 
První velká událost, která nás čekala, bylo složení Slibu mladého hasiče. Slib v tomto roce skládalo 13 dětí a bylo to 14.1. při příležitosti Výroční valné hromady našeho sboru. Všichni slib perfektně zvládli, a tak Martin, Domča, Péťa, Eliška, Ríša, Vojta, Ema, Pavlík, Tomík, Saša, Terezka, Filda a Míša už jsou hasiči.
 
28. ledna jsme se zúčastnili hned prvních závodů v tomto roce, což byl Železný mladý hasič v Lukách nad Jihlavou. Výsledky byly moc hezké: (Kategorie 2017) Eliška Kleinová 4. místo, Tomík Tvrdoň 8. místo;  (kategorie 2016) Ema Rybáčková  6. místo, Ríša Robotka 7. místo; (kategorie 2015) Péťa Klein 4. místo, Saša Vodička 6. místo; (kategorie 2014) Martin Čermák 6. místo; (kategorie 2013) Domča Kliner 1. místo, Vojta Rybáček 9. místo; (kategorie 2012) Terezka Indrová 8. místo. 
4. února jsme se zúčastnili Nejsilnějšího mladého hasiče v Polné, odkud jsme si odvezli 3 poháry, za jedno první místo Péti Kleina v kategorii mladší, jedno druhé místo Elišky Kleinové v kategorii přípravka a jedno čtvrté Domči Klinera v kategorii střední.
Týden na to jsme vyrazili 11. února do Žďáru nad Sázavou na závod TFA junior 2023. I ve Žďáře se nám dařilo a odvezli jsme si jednu zlatou medaili od Kuby Bartáka (kategorie 13-15 let), který zároveň získal i ocenění za nejlepší čas celého závodu. Dále získal Filda Jendrisek stříbrnou medaili (kategorie 10-12 let) a Péťa Klein bronzovou (kategorie 8-9 let).
 
Přes zimu kromě trénování na TFA jsme se připravovali i na plnění „Odznaků odbornosti“ a právě koncem března nás čekal test a přezkoušení od preventisty našeho sboru. Všichni test zvládli a tak máme 5 nových „Preventistů juniorů“. 
Na konci března jsme měli možnost navštívit Zdravotnickou záchranou službu Kraje Vysočina v Jihlavě. Byly to opravdu „nadupané“ dvě hodiny informacemi Prošli jsme si zázemí záchranářů, navštívili jsme hangár s vrtulníkem, který nás všechny zaujal asi nejvíce a na konec jsme i omrkli vozový park výjezdové základny a veškeré vybavení aut. Celou dobu jsme si i povídali o různých situacích a jak se správně v nich zachovat. Exkurze byla opravdu přínosná a moc za ni děkujeme.
 
Na jaře proběhlo vyhlášení soutěže Požární ochrana očima dětí. Účast na této soutěži byla pro nás velice úspěšná a v okresním kole jsme získali tři první místa. Konkrétně to byla Eliška Bieliková se svým obrázkem v kategorii ZŠ4, Katka Havlíčková za svou napínavou povídku v kategorii L4 a Kuba Barták za svoji počítačovou prezentaci na téma „hasiči a komíny“. 
22. dubna jsme se zúčastnili závodů TFA Čepí 2023, kde jsme vybojovali tři cenné poháry. Domča Kliner za 2. místo v kategorii mladší chlapci, Eliška Bieliková za 3. místo v kategorii starší dívky a Katka Havlíčková za 3. místo v kategorii dorostenky. I ostatní se umístili ve svých kategorií na krásných místech do první patnáctky. 
 
V neděli 23.4. jsme se opět sešli na nám již dobře známé akci Čistá Vysočina, kterou pořádá Kraj Vysočina a jejím cílem je úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině. Společně jsme uklidili okolí hasičské zbrojnice SDH Bedřichov a cyklostezky od ul. 5. května směr Bosch. Opět nás překvapilo velké množství nasbíraných odpadků, a co všechno lidé dokáží odhodit do přírody. Akci jsme završili opékáním špekáčků a hraním her.
V květnu na okresním kole hy Plamen na Meziříčku se mladí hasiči v kategorii mladší celkově umístili na  11. místě, přičemž ve štafetě dvojic  vybojovali 8. místo, ve štafetě 4x60 obsadili 10. místo a stejné umístění získali i v požárním útoku. Kategorie starších a dorostu se letos okresního kola nezúčastnila. 
18. června jsme podnikli s MH výlet údolím řeky Brtnice ke zřícenině hradu Rokštejn. Autobusem jsme jeli do Brtnice a odtud pěšky po modré turistické značce podél řeky Brtnice až k zřícenině hradu Rokštejn. Dále do obce Přímělkov a vlakem zpět do Jihlavy. Trasa výletu měřila 11 km, ale všichni si to díky krásnému počasí a hrám užili.
V červnu se opět vracíme k trénování TFA, protože se nám podařilo přihlásit na sérii závodů Pražské a Středočeské ligy TFA a to jak v kategorii dorostenců, tak i na dětskou ligu. Závody této ligy probíhaly od června až do října a v kategorii dorostenců jsme se zúčastnili dvou závodů a dětskou ligu jsme zvládli celou, tedy jsme se zúčastnili všech 5 závodů. V dětské lize se nám opravdu dařilo, Kuba Barták obsadil dvakrát 1. místo a třikrát 2. místo v kategorii starší chlapci a Eliška Kleinová si vybojovala čtyřikrát 3. místo a jednou 4. místo v kategorii přípravka dívky. Ostatní také zazářili v početné konkurenci a získali umístění v první desítce. 
 
Poslední trénink v červnu před prázdninami jsme si uspořádali vlastní závod TFA, kterého se zúčastnili všichni MH SDH Bedřichov a zasoutěžili si ve dvou věkových kategoriích mezi sebou. Na výsledných časech byl vidět půl rok pilného trénování, takže první tři místa v každé kategorii si právem odnášela připravené medaile a odměny.
 
Na konci srpna na nás čekal závod „Brtnické šedesátky“, kde děti obsadili opět krásná místa. Eliška Bieliková 4. místo v kategorii starší dívky, Filda Jendrisek také 4. místo v kategorii starší chlapci, Domča Kliner krásné 3. místo v kategorii mladší chlapci, Péťa Klein 5. místo v kategorii 5-7 let a ve stejné kategorii získala Eliška Kleinová 8. místo. Hned po závodech jsme se z Brtnice přesunuli nedaleko Jihlavy – do Heroltic. Slavili zde ukončení léta a poprosili MH o ukázku požárního útoku, čemuž jsme rádi vyhověli a požární útok předvedli. 
V polovině září jsme využili pozvání na VII. Ročník TFA mladých hasičů ve Svratce, kde jsme díky Kubovi Bartákovi a Domčovi Klinerovi získali hned dvě 1. místa. Tímto bych chtěla poděkovat i takto organizátorům, že vytvořili i kategorii z vedoucích mládeže a mohla jsem se tak také závodů zúčastnit.
Na přelomu září a října proběhla ve dvou podzimních víkendech vzdělávací akce s názvem Rescue camp 2023. Kurz zaměřený na přípravu členů pro zařazení do jednotek SDH a nebo příslušníky HZS ČR, je určen pro mladé hasiče ve věku od 14 do 18 let. V letošním roce se Rescue campu zúčastnili Kuba Barták, Kuba Marek a Katka Havlíčková a všichni si přivezli spoustu cenných informací a hlavně zkušeností. 
Na začátku října na nás čekal Závod hasičské všestrannosti a brannosti, kam se nám letos podařilo sestavit pouze jedno družstvo starších, kteří nakonec obsadili 11. místo.
 
Od října jsme také začali opět využívat možnosti využívat tělocvičnu od Magistrátu města Jihlavy, což s ohledem na počasí bylo opravdu skvělá možnost. 
Předposledním závodem tohoto roku bylo pro nás TFA Herálec, které se uskutečnilo 4. Listopadu. Odvezli jsme si odtud 4 poháry. Dva poháry za 1. místo od Domči Klinera (kategorie chlapci 9-10 let) a Kuby Bartáka (kategorie chlapci 16-18 let) a dva poháry za 3. místo od Míši Kříže (kategorie chlapci 11-12 let) a Péti Kleina (kategorie 6-8 let).
V druhé polovině listopadu nás čekal poslední letošní závod, čímž byl Nejsilnější mladý hasič 2023 v Dolní Cerekvi. Naše celoroční příprava zde byla vidět a odváželi jsme si 6 pohárů. Získali jsme je za dvě 1. místa, které vybojovali Hanička Křížová a Péťa Klein, za 3. místo od Filipa Jendriska, za dvě 4. Místa pro Domču Klinera a Davídka Veselého a jedno 5. místo Elišky Bielikové.
V prosinci před Vánocemi, jsme si s dětmi udělali besídku, kde jsme si zahráli hry, prohlédli fotky z celého roku a zhodnotili sezonu. Na konce děti dostaly malý dárek.
 
Na závěr bych chtěla říct, že jsem ráda, že stejně jako v loňském roce, se opět stali dva dorostenci členy výjezdové jednotky.
Na úplný závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří pomáhali v tomto roce při práci s dětmi. Děkuji Magistrátu města Jihlavy, za technickou podporu a za poskytnutí tělocvičny. Nerada bych na někoho zapomněla, takže další velký dík patří všem členům SDH a JSDH, kteří pomáhají s dětmi, a to jak na trénincích, tak i na závodech, či jiných akcích, protože bez této pomoci by to moc nešlo. Myslím, že děti nám to vracejí svým nadšením a svými výsledky.
 
Anna Kleinová
Vedoucí mládeže SDH Bedřichov