Výroční zpráva o činnosti MH v roce 2014

26.02.2015 10:45

Vážení hasiči, mladí hasiči, milí hosté,

 

mám milou povinnost vás seznámit s činností mladých hasičů za uplynulý rok 2014.

 

            V kolektivu mládeže SDH Bedřichov bylo ke konci roku evidováno 18 mladých hasičů ve věku 7 – 13 let (14 chlapců a 4 děvčata). S dětmi se scházíme na schůzkách pravidelně dvakrát týdně, a to v pondělí a ve středu. Přes zimu jsou schůzky pouze jednou týdně (a to v pondělí). Celoroční činnost s dětmi je zaměřena na nácvik disciplín podle Směrnice hry Plamen, dále na vzdělávání dětí v oblasti požární ochrany, ale také na volnočasové aktivity. Snahou je naučit děti samostatnosti, správnému rozhodování, ale i správnému chování v týmu.

 

Činnost během roku 2014

 

V zimních měsících jsme se scházeli v klubovně a věnovali jsme se především plnění odznaků jednotlivých odborností. Děti splnili podmínky pro získání odznaku Preventista-junior (2) a odznaku Strojník (8).  Během měsíce února jsme namalovali obrázky a děvčata složila básničku do okresního kola soutěže Požární ochrana očima dětí. V kategorii L 2 – literární část obsadili Nikola Cempírková a Natálka Kudrnová se svojí básničkou třetí místo. V březnu se potom děti zúčastnili dětského karnevalu v Pavlově. Ještě před zahájením samotné soutěžní sezóny dostali děti od sboru nová trička.

 

Na jaře, když počasí dovolilo jsme se začali věnovat přípravě na okresní kolo hry Plamen, které se v letošním roce opět konalo na Meziříčku.  Letos jsme zde soutěžili jak v kategorii mladší, tak i v kategorii starší. V kategorii starší obsadily děti celkové 8. místo z celkového počtu deseti soutěžních družstev. Pro některé z nich to bylo vůbec první vystoupení v požárním sportu a za výsledky, které zde předvedly se určitě vůbec nemusí stydět. Děti v kategorii mladší konečně prolomily sérii celkových čtvrtých míst z posledních let a odvezli si domů medaile za skvělé druhé místo.

 

Od května jsme se pravidelně zúčastňovali Okresní ligy MH v požárním útoku. Letos jsme se zúčastnily všech deseti naplánovaných závodů. Prvním byl závod v Boršově (mladší 4.místo, starší 8.místo), dále pokračovala liga závody v Přísece (mladší 7.místo, starší 10.místo), v Polné (mladší 2.místo, starší 11.místo) a ve Staré Říši (mladší 2.místo, starší 7.místo). A poslední víkend před prázdninami ještě v Nové Říši (mladší  3.místo, starší 5.místo) a v Brtnici. (mladší 4.místo, starší 7.místo).

 

Právě poslední předprázdninový soutěžní víkend jsme si dětmi zpestřili přespáním ve Staré Říši, kde jsme se zúčastnili Dětského dne, který zde pro děti připravili místní hasiči. Odpoledne plné zábavy a her si děti určitě užili. Tímto bych chtěla poděkovat Markovi, Míšovi a Standovi, za to, jak se perfektně celý víkend o děti postarali, protože já jsem ze zdravotních důvodů nemohla s nimi jet. O prázdninách pořádal náš sbor dětský letní tábor na táborové základně Řídelov.

Po prázdninách jsme se opět pravidelně začali scházet na svých schůzkách.  V září  nás čekali ještě další čtyři závody ligy mladých hasičů, a to v Bítovčicích (mladší 3.místo, starší 9.místo), v Telči (mladší 9.místo, starší 6.místo), Dolní Cerekvi (mladší 3.místo, starší 8.místo)  a v Jihlavě  (mladší 4.místo, starší 6.místo). V Jihlavě také proběhlo i celkové vyhodnocení ligy mladých hasičů za rok 2014.

 

V celkovém hodnocení ligy se děti v kategorii starší umístili na velice pěkném sedmém místě z celkového počtu sedmnácti družstev v soutěži. V kategorii mladší děti obhájily loňské velice třetí místo.

 

Časy: 

kategorie

Čas na začátku sezony

Nejlepší čas sezony

starší

31,36

16,86

mladší

22,59

17,26

 

 

V měsíci září jsme se ještě účastnili akce „Volný čas není nuda“, která se konala v areálu ZŠ Demlova a jednalo se o akci, na které probíhá prezentace dětských volnočasových organizací na veřejnosti. Děti zde předvedli nacvičený požární útok a dali jsme možnost vyzkoušet si ho i ostatním dětem, kteří se přišly na tuto akci podívat.

Na konci září jsme se letos vůbec poprvé zúčastnili závodu v běhu do schodů tzv. „Faraonského běhu“, pořádaného SDH Žďár nad Sázavou-zámek. Běh je dosti náročný po nestejně vysokých a dlouhých schodech (85 schodů).  Při naší první účasti na této soutěži si děti doběhly pro krásné výsledky. Dokonce se nám podařilo v jedné z kategorii zvítězit, a to díky Danielu Širmerovi.

 

Začátkem  října jsme absolvovali Závod požárnické všestrannosti, který se konal ve Velkém Beranově. Letos jsme postavili tři hlídky, a to jednu v kategorii mladší a dvě v kategorii starší. Hlídka mladších se umístila na třetím místě a hlídky starších na sedmém a desátém  místě.

 

Během podzimu jsme se s dětmi na schůzkách podíleli i na úklidu hasičárny a veškerého  materiálu, který používáme při závodech a trénincích. Dále jsme se zdokonalovali v motání hadic a se připravovali na složení slibu nových členů MH.

 

            Stejně jako v předešlých letech se i v roce 2014 v kolektivu mládeže intenzivně pracovalo, o čemž svědčí některé připravené akce pro děti, dále jejich samotné zapojení v činnosti sboru a hlavně dosažené výsledky dětí v celé soutěžní sezóně. Samozřejmě jsou i věci, které je třeba ještě dále zlepšovat.

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se podílejí na činnosti a chodu mladých hasičů, a mají tím nemalý podíl na jejich úspěších.  DĚKUJI.

 

Gabriela BARTÁKOVÁ