Výroční zpráva o činnosti MH v roce 2013

01.04.2014 09:34

K dnešnímu dni má náš sbor 19 mladých hasičů ve věku 6 - 13 let. MH se schází pravidelně přes zimu jednou a v období soutěží dvakrát týdně. Činnost je zaměřena především na nácvik disciplín a plnění okruhů podle Směrnic hry Plamen, ale také na volnočasové aktivity.  

 
Činnost během roku 2013 
 
V zimních měsících jsme se scházeli v klubovně a věnovali jsme se především plnění odznaků jednotlivých odborností. Mladí hasiči splnili podmínky pro získání odznaku  Preventista Junior a Strojník Junior. V únoru jsme potom všichni navštívili Zdravotnickou záchrannou službu v Jihlavě, kde jsme si prohlédli zázemí a vybavení základny.  
 
Na jaře, když počasí dovolilo jsme se začali věnovat přípravě na okresní kolo hry Plamen, které se v letošním roce opět konalo na Meziříčku. Zde jsme v disciplíně štafety dvojic obsadili 2. místo a ve štafetě 4 x 60 m  5.místo.  Poslední disciplínou okresního kola byla královská disciplína - požární útok, v něm jsme zvítězili a v celkovém pořadí okresního kola v kategorii mladší jsme tak obsadili  hezké 4.místo. 
 
Od května jsme se pravidelně zúčastňovali Okresní ligy MH v požárním útoku. Prvním závodem byl závod v Přísece, kde se nám podařilo umístit na velice pěkném druhém místě.  Poté následoval závody v Polné, kde jsme se umístili na třetím místě a v Brtnici, kde jsme skončili druzí. Posledním závodem ligy před  blížícími se prázdninami byl závod v Nové Říši. Ten se nám podařilo vyhrát, a tak si děti odváželi medaile za první místo. 
 
V červnu jsme s dětmi podnikly krátký výšlap na Zaječí skok. Užili jsme si krásné sobotní odpoledne. A pak už následovali tolik vytoužené prázdniny.  
 
O posledním prázdninovém víkendu pokračovala liga MH, a to závodem v Kamenici (4.místo) a ve Staré Říši (5.místo). Potom následovaly závody v Dolní Cerekvi (7.místo) a v Jihlavě (3.místo). Posledním závodem, kde se rozhodovalo o celkovém vítězi ligy MH pro rok 2013, byl závod v Telči. Tady jsme skončili na 6. místě.  
 
V celkovém hodnocení ligy se MH umístili na velice pěkném třetím místě.
 
V září jsme se opět pravidelně začali scházet na svých schůzkách. Připravovali jsme se především na závod požárnické všestrannosti. Také jsme se účastnili akce „ Volný čas není nuda“, která se konala na Skalce v Jihlavě a jednalo se o akci, na které probíhá prezentace dětských volnočasových organizací na veřejnosti.  
 
V říjnu jsme se zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti, který  se konal ve Staré Říši. Podařilo se nám postavit tři hlídky, a to jednu v kategorii mladší a dvě v kategorii starší. Hlídka mladších se umístila na desátém místě a hlídky starších na devátém a osmnáctém  místě. Na podzim jsme ještě s dětmi navštívili dřevěnou sochu Pragy V3S tzv.  „Vejtřasky“ v Třeštici a výstavu fotografií krajiny a přírody v Nové Říši, kterou připravil p. Roman Kuřimský. 
 
Závěrem bych ráda poděkovala všem, kteří se podílejí na činnosti a chodu mladých hasičů. A také těm, kteří nás jezdili povzbuzovat na jednotlivé závody.   DĚKUJEME. 
 
 
Gabriela BARTÁKOVÁ