Výjezd 9/2017 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK - na vodní hladinu

13.03.2017 16:19

Technika: CAS-20 T815

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Petr Muller
  • Hasiči: Stanislav Barták, Jakub Chrenšť, František Krulík, František Vrzáček

 

Na žádost odd. krizového řízení MMJ vyjela jednotka na monitoring výskytu olejové skvrny na rybníku vedle závodu BOSCH. Na místě čekal zástupce vodárenské společnosti, byla zjištěna vytékajiící ropná látka z kanalizační trubky, na místo byla povolána jednotka HZS ze stanice Jihlava a provedli jsme instalaci sorbčního hada a zasypání sorbentem. Místo bylo dále předáno zástupci majitele kanalizací a jednotky se vrátily zpět na základny.

 

Mapa místa události: