Výjezd 88/2023 MONITORING

25.12.2023 09:58

Technika: DA Ford Transit

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Stanislav Barták
  • Hasiči: Stanislav Barták ml., Martin Dvořáček
 
Jednotka vyjela na monitoring vodních toků a ploch ORP Jihlava. Zjištěný stav a rozsah prací nahlášeny zástupci povodňové komise p. Fehérovi.
 
Řeka Jihlava - pročištění splavů a česel od kmenů a nánosů, zapáskování zatopených částí cyklostezky
Stará Plovárna - pročištění stavidel od naplaveného materiálu
Jihlávka u ZOO v bezpečně v korytě, zjištěn vyvrácen mohutný strom přes potok, zatím nic neohrožuje
Chatová osada Dvorce - zatopení rekreačních objektů
Koželužský potok - vyčištění mříží na začátku zatrubněné části potokaJednotka vyjela na monitoring vodních toků a ploch ORP Jihlava. Zjištěný stav a rozsah prací nahlášeny zástupci povodňové komise p. Fehérovi.
 
Řeka Jihlava - pročištění splavů a česel od kmenů a nánosů, zapáskování zatopených částí cyklostezky
Stará Plovárna - pročištění stavidel od naplaveného materiálu
Jihlávka u ZOO v bezpečně v korytě, zjištěn vyvrácen mohutný strom přes potok, zatím nic neohrožuje
Chatová osada Dvorce - zatopení rekreačních objektů
Koželužský potok - vyčištění mříží na začátku zatrubněné části potoka

Jednotka vyjela na monitoring vodních toků a ploch v ORP Jihlava. Zjištěný stav a rozsah prací nahlášeny zástupci povodňové komise.

Řeka Jihlava - pročištění splavů a česel od kmenů a nánosů, zapáskování zatopených částí cyklostezky

Stará Plovárna - pročištění stavidel od naplaveného materiálu

Jihlávka u ZOO v bezpečně v korytě, zjištěn vyvrácen mohutný strom přes potok, zatím nic neohrožuje

Chatová osada Dvorce - zatopení rekreačních objektů

Koželužský potok - vyčištění mříží na začátku zatrubněné části potoka