Výjezd 40/2014 POŽÁR - LESNÍ, POLNÍ POROST, TRÁVA

21.09.2014 11:37

Technika: CAS-24

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Marek Zemín
  • Hasiči: Stanislav Barták, Radim Pokorný, Karel Štěrba, František Vrzáček
 
Jednotka vyjela na ohlášený požár stohu na ul. Kosovská. Po příjedzu na místo jsme byli zapojeni do hasebních prací jedním proudem "C" a rozebírání balíků slámy pomocí vidlí a trhacího háku. Na ulici Brtnická jsme zřídili čerpací stanoviště pro kyvadlovou dopravu vody. Jelikož byl stoh pod vedením VN, bylo třeba toto vedení na nezbytnou dobu vypnout. Na místo byl povolán nakladač, který prováděl rozebírání stohu, který se následně dohašoval. Na místě zasahovaly 3 CAS ze stanice Jihlava, dále CAS ze stanice Polná a dvě CAS JSDH Luka nad Jihlavou. V odpoledních hodinách bylo požářiště předáno naší jednotce a až do večerních hodin jsme prováděli dohašovací práce několika proudy "C". Po domluvě s Městskou policií, která bude přes noc zajišťovat kontroly požářiště, jsme se vrátili zpět na základnu. 
 
 
 
Mapa místa události: