Výjezd 23/2011 TECHNICKÁ POMOC - ČERPÁNÍ VODY

24.05.2011 15:26

Technika: CAS-24

  • Velitel: Jiří Bláha
  • Strojník: Radim Pokorný
  • Hasiči: Matěj Marosz, Miloslav Šprynar

Jednotce byl vyhlášen výjezd na žádost Magistrátu do obce Kosov, kde jednotka provedla odčerpání a vyčištění místního vodojemu. Po cestě na tento zásah byla jednotka odvolána k další události (viz výše) Po ukončení této události jednotka pokračovala v činosti v Kosově.