Výjezd 20/2018 TECHNICKÁ POMOC - čerpání vody

10.06.2018 14:12

Technika: CAS-20 T815, elektrocentrála, kalová čerpadla 230 a 400V

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: František Krulík
  • Hasiči: Petra Koutná, Karel Štěrba, František Vrzáček, Jan Zelinka
 
Jednotka vyjela na čerpání vody po přívalovém dešti na ul. Okrajová. Během jízdy k zásahu bylo zjištěno značné zatopení ul. Romana Havelky, odkud voda stékala a zaplavila ul. Pod Školou. Jednotka provedla průzkum, došlo k zaplavení části ulice, cylkostezky a objektu restaurace, bylo nasazeno kalové čerpadlo a na místě ponechán jeden člen a jednotka pokračovala k původně nahlášené události. 
Po několika dalších událostech jsme se na místo vrátili a nasadili další kalové čerpadlo + provedli očištění kanálových vpustí. Po odčerpání laguny jednotka pokračovala k další události.
 
Mapa místa události: