Výjezd 2/2017 POŽÁR - trafostanice, rozvodny

03.01.2017 18:39

Technika: CAS-20 T815

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Michal Nováček
  • Hasiči: Adam Schmeraus, Jakub Chrenšť, Jan Varhaník, David Kopřiva
  • Záloha na stanici: Marek Zemín, František Vrzáček, Jan Zelinka, Luboš Fatr
 
Jednotka vyjela na ohlášený požár elektrického rozvaděče v prostoru ubytovny nad prodejnou Billa, ul. Havlíčkova. Požár byl uhašen ručním hasicím přístrojem před naším příjezdem, naše jednotka se po domluvě s VZ vrátila zpět na základnu.
Po dobu zásahu byla na stanici držena hotovost 1+3.
 
Mapa místa události:

video bude doplněno později