Výjezd 19/2012 TECHNICKÁ POMOC - odstranění nebezpečných stavů

10.06.2012 14:24

Technika: CAS-24, kalové čerpadlo EDNRESS

  • Velitel zásahu: Jan Flaška
  • Strojník: Karel Štěrba
  • Hasiči: Petr Muller, Luboš Fatr, František Vrzáček, Jan Varhaník

Jednotka vyjela do ulice Březinova, k bloku domů č. 68-63, kde byla zatopená komununikace cca 15x3m s hloubkou do 30ti cm vlivem silného deště a ucpané kanalizační vpusti. Jednotka provedla odčerpání laguny pomocí kalového čerpadla a následně provedla vyčistění kanálové vpusti. Na místě byl přítomen pracovník SMJ, který zajistí další pročištění kanálových vpustí v okolí. Jednotka se následně vrátila na základnu.

Mapa místa události:


Zvětšit mapu