Výjezd 17/2019 POŽÁR - lesní porost, tráva

24.04.2019 17:03

Technika: CAS-20 T815

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Michal Nováček
  • Hasiči: Stanislav Barták, Michal Krejčí, František Krulík, Marek Zemín
  • Záloha na stanici / čerpací stanoviště: Luboš Fatr, Petra Koutná, Michal Dvořák, Adam Schmeraus
 
Jednotka vyjela na požár lesa u obce Heroltice směrem k letišti Henčov. Jednalo se o požár hrababnky a části lesa po pálení klestí na ploše asi 50x50m. Naše jednotka prováděla hasební práce jedním proudem "C", ženijním nářadím a doplňovala vodu do vozidel HZS. Na zbrojnici bylo vytvořeno plnící stanoviště z hydrantu a byly dopňovány cisterny dopravující vodu na požářiště.
 
Místo zásahu - pro detail místa klikni na Zobrazit na mapy.cz