Požární asistence - čarodejnice

30.04.2014 15:00

Technika: CAS-24

  • Velitel: Jan Flaška
  • Strojník: Petr Muller
  • Hasiči: Michal Nováček, František Vrzáček
Technika: DA-12
  • Velitel: Jiří Bláha
  • Strojník: Marek Zemín
  • Hasiči: Stanislav Barták, Luboš Fatr
Jednotka prováděla na žádost Magistrátu požární asistenci při akci Čarodejnice na náměstí. Po skončení akce jsme provedli uhašení otevřených ohňů po opékání špekáčků pomocí vysokotlakého proudu. Během asistence ani následně v nočních hodinách jsme nemuseli vyjíždět k žádnému zásahu.