Mladí hasiči Bedřichov 2012

01.01.2013 14:00

Výroční zpráva o činnosti kolektivu MH v roce 2012

 

K dnešnímu dni má náš sbor 18 mladých hasičů.

Celoroční činnost mladých hasičů je zaměřena především na výcvik disciplín a plnění okruhů podle Směrnic hry Plamen. Schůzky s MH jsou 2x týdně, v zimním období pouze 1x týdně.

 

Činnost během roku 2012

V zimním období jsme se věnovali plnění odznaků odborností. Mladí hasiči splnili podmínky pro získání odznaku Preventista a Preventista Junior. Tento okruh je povinný v celoroční činnosti mládeže.

Na začátku března jsme byli na víkendovém výletě na Pionýrské základně ve Dvorcích. Počasí připomínalo spíše léto, tak jsme si víkend skvěle užili.

Celé jaro jsme věnovali výcviku a přípravě na okresní kolo hry Plamen.

Okresní kolo mládeže se konalo koncem května na Meziříčku.

V disciplíně štafeta dvojic obsadili 4. místo, ve štafetě 4 x 60 m 3.místo. V královské disciplíně ,kterou je požární útok, jsme obsadili 5.místo.

V celkovém pořadí okresního kola jsme v kategorii mladší obsadili 4.místo z 10 družstev.

V červnu jsme se vydali na výlet na Žďársko. Vlakem jsme dojeli do Žďáru nad Sázavou ,kde jsme navštívili výstavu vláčků. Zde jsme strávili poměrně dost času , protože výstava byla velmi pěkná a dětem a ani vedoucím se odtud nechtělo. Při návštěvě Žďáru jsme navštívili hasiče SDH Žďár Zámek, kteří jsou zařazeni do kategorie JPO II.

Ze Žďáru jsme šli pěšky na Pilskou přehradu, kde jsme měli objednané chatky. Druhý den jsme se vydali do Ledče nad Sázavou. Po cestě jsme navštívili krásné sochy, které zdobí  Žďárskou přírodu. Sochy zde vytvořil sochař a malíř  Michal Olšiak. Výlet byl velmi hezký.

O prázdninách jsme organizovali letní tábor na Pionýrské základně ve Dvorcích. Hlavní vedoucí tábora byla Andrea Dopitová. Zde bych chtěla poděkovat naší člence Karolíně Musilové, která zajistila většinu dětí na táboře. Tábora se účastnilo 38 dětí. Tábor měl skvělou atmosféru a myslím , že jsme si ho dokonale užili. Na táboře jsme měli různorodý program. Navštívili nás členové Policie ČR se svými vycvičenými psi, také nás jsme měli návštěvu ze ZOO Jihlava. Tábor byl pro nás všechny ojedinělý, už jen proto, že na  základně nebyla elektrika, na což nejsme vůbec zvyklí. Všechny elektrospotřebiče jsme museli nechat doma. Na předešlých táborech jsme byli zvyklí na PC, tiskárnu, nabíječky na vysílačky, mobily atd. Zde jsme museli obejít bez proudu. Ale naštěstí jsme měli naši osobní stenografku Pavlínku, která všechny potřebné materiály, které jsme tiskli, psala ručně. V období tábora probíhaly Letní olympijské hry a tak jsme je také zařadily do programu. Největším zážitkem pro děti byla discotéka s naší paní kuchařkou Kájou. Oživením tábora byli noví vedoucí z řad našich členů, ale i noví vedoucí mezi, které Jiří Vokoun , který na táborech vyrostl a jeho kamarád Matěj Jahoda. Oba jsou studenty vojenské střední školy v Moravské Třebové. Pozvání na tábor přijali další studenti vojenské školy, kteří dětem ukázali bojové umění MUSADO. Velice nás překvapilo jak tito studenti umí pracovat s dětmi.

V září jsme se opět začali scházet a trénovat jak PÚ tak i ZHV. V tomto měsíci jsme se účastnili akce RDMKV „ Volný čas není nuda“ na Skalce v Jihlavě. Je to nová akce prezentace dětských organizací na veřejnosti. Ve spolupráci s Royal Rangers jsme ostatním ukázali naši činnost. Jako odměnu za tuto akci jsme si nechali vyrobit propagační letáky na nábor MH, které uhradila RDMKV.

V říjnu jsme účastnili Závodu požárnické všestrannosti, který konal 6.10.2012 v Kamenici. Na tomto závodě startovala pouze jedna hlídka. která se umístila na 9. Místě kategorie mladší.

Ještě bych se ráda zmínila o Okresní lize MH v Pú. Liga probíhá od května do září. Z 10 soutěží ligy jsme se účastnili 9 kol a nasbírali celkem 71  bodů. S tímto počtem bodů jsme v celkovém vyhodnocení obsadili 7. místo. Okresní ligy se v letošním roce účastnilo 18 družstev v kategorii mladší.

 

Ve zprávě naší hospodářky zazní, jak vysoké náklady v letošním roce na úsek mládeže. Tato částka je jednou tak velká, než byla původně plánovaná v rozpočtu. Nemyslím si, že špatné investovat do mládeže.

Požádala jsem ÚORM o dotaci na MTZ pro mládež a bylo mi vyhověno částkou  ve výši 30 000,-Kč. Částku dostaneme ještě v letošním roce.

Plán činnosti MH na rok 2013 jsem předala starostovi SDH. Mimo stálých bodů činnosti jako je příprava na hru Plamen a okresní ligu je i opět letní tábor, který budeme organizovat v Řídelově. Dále jsem sem zařadila nový projekt pod názvem „ Mladí hasiči dětem“. Tento projekt je ve svém zrodu.  Zatím řešíme administrativní záležitosti. Jedná se o projekt na pomoc postiženým dětem. Cílem je ukázat našim dětem i jinou stránku života a to ne moc  hezkou, jakou jsou postižené děti. Ale i toto k našemu životu patří a věřím, že nám všem přinese pocit, že jsme někomu pomohli. Více se dozvíte v příští mé zprávě činnosti mládeže.

Děkuji vždycky a i letos mé poděkování  manželům Bartákovým (Hujerovým) za jejich pomoc na úseku dětí.

Děkuji všem vedoucím na táboře, Karolíně naší dvorní kuchařce, dále Kláře za pomoc s dětmi, klukům z jednotky za pomoc při trénincích a při soutěži na náměstí  a samozřejmě starostovi našeho sboru.

 

Andrea Dopitová

Vedoucí mládeže SDH Bedřichov