Mladí hasiči Bedřichov 2011

12.04.2012 17:18

Výroční zpráva o činnosti MH v roce 2011

K dnešnímu dni má náš sbor 13mladých hasičů.

Naše činnost je zaměřena na výcvik disciplín a plnění okruhů dle Směrnic hry Plamen, ale i na volnočasové aktivity. Schůzky s MH máme 2x týdně, v zimním období pouze 1x týdně.

 

Činnost během roku

V zimním období jsme se věnovali plnění odznaků odborností, kdy jsem se soustředili na odznaky Preventista a Preventista Junior. Zkoušku z plnění těchto odborností plnily všechny děti. Starší chlapci měli zkoušku ústní a mladší plnili tuto odbornost formou hry.

V únoru jsme se vydali Po stopách Yettiho, který se v danou dobu vyskytoval v okolí Hájenky nad Černými lesy za Brtnicí. Tato akce byla velice zdařilá a i letošní zimu chceme připravit obdobný víkend pro naše mladé hasiče.

V dubnu jsme se zapojili do soutěže PO očima dětí. Odevzdali jsme na OSH Jihlava 10 výkresů, bohužel žádný z nich se neumístil na předních místech.

Jaro tradičně patří nácviku disciplín dle směrnice hry Plamen.  V letošním roce se konalo okresní kolo hry Plamen v Jihlavě na Březinkách. Měli jsme výhodu v tom , že jsme byli doma a tudíž jsme jezdili do tohoto prostoru nacvičovat štafetu 4 x 60m.

Na okresním kole jsme v disciplíně štafeta dvojic obsadili 3. místo, ve štafetě 4 x 60 m také 3.místo. Pú jsme moc nenacvičovali, protože nebyla spravená a natřená mašina. Na okresním kole jsme měli mašinu půjčenou od SDH Dolní Cerekev. Zde bych chtěla jen podotknout, že bych byla ráda, kdyby se toto už neopakovalo.

V celkovém pořadí okresního kola jsme v kategorii mladší obsadili 4.místo z 12 družstev.

Před prázdninami jsme se vydali na výlet do okolí Stvořidel. Měli jsme připravené stanování a vaření v přírodě, ale počasí se rozhodlo, že bude lepší když budeme spát v chatkách. Celou sobotu nám propršelo, ale i tak jsme hodnotili tento výlet za velmi příjemný.

Po prázdninách jsme se opět začali scházet a připravovat se na Závod požárnické všestrannosti, který se konal ve Vysokých Studnicích. Na tomto závodě startovala pouze jedna hlídka. která se umístila na 9. místě z 15 hlídek kategorie mladší. V měsíci září jsme připravili a roznesli do ZŠ přes 400 ks letáků s náborem mladých hasičů. NEPŘIHLÁSIL SE NIKDO. Myslím si, že by se tento nábor měl více začít podporovat a hlavně zveřejňovat.

V září nás také oslovil DDM v Jihlavě a nabídl nám spolupráci na úseku mládeže. S Gábinou jsme se účastnily jednání s p. Slabou, zástupkyní ředitele DDM a prodiskutovali podmínky ke spolupráci. Náš závěr z tohoto jednání je takový, že DDM nám nemá co nabídnout, ale můžeme si vzájemně pomoci.  Na posledním jednání jsme se domluvili , že DDM bude prezentovat náš kroužek ve své nabídce kroužků a my naoplátku jim pomůžeme např. zajistit exkurse na HZS a u nás ve zbrojnici, ukázky na LT, pomoc při drakiádě nebo lampionovém průvodu. Uvidíme v dalším roce jakým způsobem se tato spolupráce vyvine.

V říjnu jsme ukončili letošní sezonu pečením brambor a pouštěním draků na Lesnově. Podzimní počasí nám dopřálo užít si krásnou sobotu.

 

 

Jistě jste si všimli, že nezaznělo nic o okresní lize, kterou jezdíme od roku 2002, nic o soutěži na náměstí a ani nic o táboře. Žádná z těchto akcí během letošního roku neproběhla. Důvody byly 2 a to. Za 1. v letošním roce mi bylo řečeno, že jsme s mládeží nic nedokázali. K tomu se hned váže 2 důvod proč jsme žádnou z těchto akcí neudělali, že jsem velmi vážně  zvažovala odchod z toho sboru.

Ale jak vidíte, jsem tady a jak jsem řekla našemu starostovi bylo by hodně nefér nechat ho v tom tady plácat samotného. Prostě jen tak odejít a zavřít dveře jsem  nedokázala. Tahle práce je o srdci a o tom co jsme ochotní dělat zadarmo ve svém volném čase.

 

Na konci této zprávy bych chtěla upřímně poděkovat p. Gábině Bartákové za její pomoc na úseku dětí. Je pro mě velkým přínosem a oporou.

Další moje upřímné díky patří Kláře, klukům z jednotky a samozřejmě starostovi našeho sboru.

 

Andrea Dopitová

vedoucí mládeže SDH Bedřichov