Mladí hasiči Bedřichov 2010

30.03.2011 16:53

Výroční zpráva o činnosti MH v roce 2010
 

K dnešnímu dni má náš sbor 16 mladých hasičů.
Činnost mladých hasičů je zaměřena na výcvik disciplín a plnění okruhů dle Směrnic hry Plamen, ale i na volnočasové aktivity. Schůzky s MH máme 2x týdně, v zimním období pouze 1x týdně.

Činnost během roku
V zimních měsících se věnujeme plnění odznaku odbornosti a procvičování vázání uzlů, topografie nebo hrajeme hry. Na předešlé schůzce jsem začali malovat výkresy do soutěže PO očima dětí.
V únoru jsme se účastnili zájezdu do Aquaparku v Praze spolu dalšími SDH okresu Jihlava. Na tuto akci byly vypraveny 3 autobusy. Tento výlet byl velice pěkný a všem se nám moc líbil.

Na jaře začíná příprava na disciplíny hry Plamen. V květnu jsme se účastnili okresního kola hry Plamen na Meziříčku kde jsme obsadili 1. místo v disciplíně „ Štafeta dvojic „. V celkem vyhodnocení okresního kola hry Plamen jsme se umístili na 4. místě.
V červnu jsme navštívili hasičské muzeum v Přibyslavi, kde jak všichni víte se nachází expozice hasičů od dávné historie až po současnost.

O prázdninách náš sbor organizoval Letní tábor MH. Tábora se účastnilo celkem 41 dětí a 12 vedoucích. Hlavní vedoucí tábora byl M. Zemín. Tábor se konal na pionýrské základně Chválkov okres Pelhřimov. Letošní tábor byl tak trochu slavnostní, neboť je to již 10 let od doby, kdy jsem spolu Markem začala tábory organizovat. Úroveň táborů se postupně zvedla svojí vybaveností a zejména vedoucími, kteří mají s naším táborem už zkušenosti. Bohužel situace k organizování tábora je stále složitější a to zejména uvolňováním vedoucích ze zaměstnání, většina vedoucích si bere i dovolenou. Dalším negativem je i to, že z důvodu státních škrtů nebudou na tábory vypláceny dotace, které náš sbor využívá. Otázka zda bude tábor i v roce 2011 je zatím nezodpovězená. Podnikla jsem nějaké kroky pro pronájem plochy v bývalé táborové osadě ve Dvorcích, že bychom měli svoji vlastní základnu a popř. by jsme ji mohli pronajímat dalším organizacím, ale tento záměr nevyšel. Dvorce patří dráhám a ty nemají zájem , aby někdo spravoval jejich majetek a nechají ho raději chátrat. Vhodnou lokalitu hledáme i nadále.
S místem ve Chválkově jsme velmi spokojeni, jen je to pro nás trošku z ruky.
Celé září jsme věnovali přípravě na Závod hasičské všestrannosti. Na podzimní kolo jsme postavili 1 hlídku mladších a 1 hlídku starších. Chlapci v mladší kategorii obsadili 5. místo ze 14 hlídek a chlapci starší obsadili 12 místo z 27 hlídek.
Náš sbor reprezentoval v kategorii dorostenci jednotlivci Petr Müller , který obsadil 1. místo.
26.9.2010 se také konalo poslední kolo okresní ligy MH v Jihlavě na náměstí. Zde startovalo 28 družstev. Naši MH se umístili v kategorii mladší na 5.místě z 13 družstev v kategorii mladší. Okresní liga proběhla v 8 kolech, my jsem se zúčastnili 6 kol. V celkovém hodnocení okresní ligy Mladých hasičů v Pú jsme skončili opět na 7. místě ze 17 družstev. Po ukončení podzimních soutěží jsme v říjnu navštívili Vodní ráj. dalším zpestřením našich schůzek byla návštěva kulturního domu v Jihlavě , kde probíhal výstava hyperaktivních hraček.
Taková byla naše celoroční činnost s Mladými hasiči.
Na závěr bych chtěla poděkovat Gábině Bartákové a Kláře Boháčkové, že se ujaly semnou dětí a díky nim jsme dosáhli dobrých výsledků na podzimním kole. Vytvořily jsme team a spolupráce s nimi je pro mě velmi příjemná. Děkuji i všem ostatním za pomoc při výchově dětí v hasičském světě.

Plán činnosti na 2011

- plnění odznaků odbornosti
- zimní soustředění na Čeřínku
- účast na karnevalu v Nové Říši
- nábor dětí v ZŠ
- PO očima dětí
- účast na jarním kole hry Plamen
- účast na okresní lize MH
- výlet 2x
- letní tábor
- soutěž na náměstí v Jihlavě ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy
- účast na podzimním kole hry Plamen


Děkuji Vám všem , za pomoc při práci s mládeží v SDH.


Andrea Dopitová
Vedoucí mládeže SDH Bedřichov