Mladí hasiči Bedřichov 2009

29.03.2011 17:56

Výroční zpráva o činnosti MH v roce 2009
 

K dnešnímu dni má náš sbor 11 mladých hasičů, 3 dorostence.
Naše celoroční činnost je zaměřena na výcvik požárních disciplín a plnění okruhů dle Směrnic hry Plamen, ale i na volnočasové aktivity. Schůzky s MH jsou 2x týdně, v zimním období pouze 1x týdně.

Činnost během roku:
V zimních měsících se věnujeme plnění odznaku odbornosti a procvičování vázání uzlů, topografie nebo hrajeme hry. Na OSH jsme odevzdali výkresy do soutěže do soutěže PO očima dětí.
V únoru jsme se účastnili zájezdu do Aquaparku v Praze spolu dalšími SDH okresu Jihlava. Na tuto akci byly vypraveny 2 autobusy. Tento výlet byl velice pěkný a všem se nám moc líbil.

Na jaře začíná příprava na disciplíny hry Plamen. V květnu jsme se účastnili okresního kola hry Plamen na Meziříčku kde jsme obsadili 4. místo.
V červnu jsme zorganizovali 2 výlety. První byla návštěva jihlavské ZOO a druhý výlet byla návštěva města Tábor, kde jsem navštívili husitská muzea a katakomby.

O prázdninách náš sbor organizoval Letní tábor MH. Tábora se účastnilo celkem 41 dětí a 12 vedoucích. Hlavní vedoucí tábora byla A. Dopitová. Na táboře byla provedena kontrola z hygieny, která na našem táboře neshledala žádné nedostatky. Tábor se konal na "pionýrské" základně Chválkov okres Pelhřimov. V roce 2010 se tábor bude konat opět na Chválkově.

Na podzim se konalo podzimní kolo hry Plamen v Polné. Naši MH se umístili na 9.místě.
Podzimního kola se účastnili i naši dorostenci. Kategorii dorostenců jednotlivců vyhrál náš dorostenec Petr Müller. Jiří Doskočil se umístil na předposledním místě a Jiří Flaška na místě posledním. Chlapci se trošku při přesunu podle buzoly v terénu ztratili.
Při podzimním kole také proběhla disciplína běh na 60m s překážkami. Náš sbor reprezentoval Miroslav Matocha, který z 21 závodníků obsadil 6. místo.

V září se také konalo poslední kolo okresní ligy MH v Jihlavě na náměstí. Zde startovalo 21 družstev. Naši MH se umístili v kategorii mladší na 6.místě z 12. V celkém vyhodnocení okresní ligy MH jsme se umístili v kategorii mladší na 7. místě z 12 družstev.
Na dalších schůzkách jsem se scházeli na OSH , z důvodu rekonstrukce zbrojnice.
V listopadu byly schůzky přerušeny z důvodu stěhování na novou zbrojnici. Po novém roce budeme pokračovat ve schůzkách 1x týdně at. v pondělí od 16,00 hod.

Plán činnosti na rok 2010

- plnění odznaků odbornosti
- účast na karnevalu v Pavlově
- nábor dětí v ZŠ
- zahájení práce s dětmi z MŠ - přípravka
- PO očima dětí
- účast na jarním kole hry Plamen
- účast na okresní lize MH
- výlet
- reprezentace MH na celorepublikové akci Bambiriáda
- letní tábor
- letní setkání mládeže ve věku od 15 – 18 let
- soutěž na náměstí v Jihlavě ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy
- účast na podzimním kole hry Plamen

Děkuji vám všem , za pomoc při práci s mládeží v SDH.

Andrea Dopitová
Vedoucí mládeže SDH Bedřichov