Mladí hasiči Bedřichov 2004/2005

02.05.2007 18:39

 

Mladí hasiči 2004/2005
 
Michal Nováček
Tomáš Kozina
Tomáš Rokos
Zuzana Rokosová
Martin Kváš
Jaroslav Kraus
Nikol Schneiderová
Patrik Musil
Jakub Vlček
Jiří Vokoun
Jiří Doskočil
Alena Nováková
Kristýna Jurkasová
Daniela Šťastná
Stanislav Krupa
Žaneta Matoušková
Jan Jureček
Pavel Mutl
Jakub Zemín
Martin Vokoun
 
Činnost během roku 2004/2005
 • Září
příprava na podzimní kolo hry Plamen
2 družstva v kategorii starší
4.9.2004 náměstí v Telči Bedřichov A – 19.místo a Bedřichov B 16.místo
celkové umístění v okresní lize MH - Bedřichov A- 12.místo a Bedřichov B 6.místo
odevzdáno 569 kg papíru
výlet – Letecký den na Henčově
 
 • Říjen
pouštění draků a opékání brambor
výlet po Jihlavě - katakomby, věž Matky Boží, ZOO
9.1.02004 – ZHV v Nevcehli - Bedřichov A – 9.místo, Bedřichov B- 16. místo
 
 • Listopad
výlet – exkurze na HZS
 
 • Prosinec
hry v klubovně
školení strojníků – praktické a teoretické školení
vánoční besídka
 
 • Leden
praktické zkoušky na odbornost STROJNÍK
sáňkování
 
 • Únor
karneval v Pavlově
školení preventistů - odznaky odbornosti získali Daniel Belka, Jiří Doskočil, Daniela Šťastná
praktická zkouška STROJNÍK - odznaky odbornosti získal - Jiří Vokoun
 
 • Březen
hry v klubovně
odbornost CVIČITEL získali – Michal Nováček a Pavel Mutl
účast v soutěži PO očima dětí
 
 • Duben
nácvik disciplín hry Plamen
návštěva Vodního ráje
 
 • Květen
nácviky disciplín hry Plamen
20.- 21.5.2005 okresní kolo hry Plamen na Meziříčku - Bedřichov A – 11.místo a Bedřichov B – 7.místo
krajské kolo ligy MH v Obratani okres Pelhřimov, výlet na hrad Kámen
 
 • Červen
5.6.2005okresní ligy MH V Přísece
4.6.2005 krajská liga v Rozsochatci okres Havlíčkův Brod
24.6.2005 Jihlavský havířský průvod
odevzdáno 330 kg železa
25.6.2005 výlet do Přibyslavi CHH – muzeum
26.6.2005 okresní liga MH v Pavlově
 
 • Červenec
letní tábor na rekreační chatě Moravských kováren ve spolupráci s SDH Kamenice, SDH Vysoké Studnice a Markvartice
30.7.2005 okresní ligy MH v Markvarticích
 
 • Srpen
14.8.2005 okresní liga v Sedlejově – Bedřichov B 10.místo
28.8.2005 letní sportovní den v Sedlejově
 
 
Zpracovala Andrea Dopitová