Zásahy 2009

 

 • 26.12.2009 ZÁCHRANA ZVÍŘAT Z HLOUBKY, CAS-24, 1+4
  V 13:29 byl jednotce vyhlášen výjezd na záchranu koťátka zapadlého hluboko v odpadní rouře, ulice Wolkerova. Jednotka vyjela za 7 minut od nahlášení. Na místě bylo průzkumem zjištěno, že se jedná o kotě Britské modré kočky, která byla zaklíněná v okapové odpadní rouře asi 2m hluboko, pod úrovní země. Na místo byla přivolána městská policie s odchytovým okem. Protože se nepodařilo kotě vytáhnout, VZ rozhodl o odsekání a vypáčení této nepoužívané roury, poté byla vyhrabána suť a živé kotě předáno šťastné majitelce. Zásah trval necelou hodinu.
 
 • 20.12.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, 1+3
V neděli v 17:20 byl jednotce vyhlášen výjezd, jednalo se o požár gauče v Dělnickém domě na Žižkově ulici, jednotka vyjela v 17:28 v počtu 1+3, při příjezdu na místo již byl požár uhašen a jednotka HZS prováděla odvětrání. Po domluvě s VZ byla jednotka odeslána zpět na základnu. Jednalo se o PRVNÍ výjezd z nové zbrojnice. Všichni 4 hasiči kteří vyjeli tedy dluží sladké občerstvení.
 
 • 30.11.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, 1+3
V pondělí 30. listopadu ve čtvrt na dvě ráno byl jednotce vyhlášen výjezd na požár přízemní budovy v areálu bývalé staré nemocnice, vedle autobusového nádraží. Jednalo se o požár odpadu uvnitř, jednotka asistovala při dohašování a pak byla odeslána zpět na základnu.
 
 • 14.11.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, 1+3
V sobotu večer, ve 22:43 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár bytového domu, ulice Čajkovského. V bytě pípala požární signalizace a dům byl zakouřen. Ihned po výjezdu byla jednotka KOPISem vrácena zpět na základnu, neboť jednotka HZS na místě zjistila, že se jedná o ponechané jídlo na sporáku.
 
 • 3.11.2009 POŽÁR SKLÁDKY, CAS-24, 1+6
V 21 hodin vyjela jednotka do obce Henčov, na skládku komunálního odpadu, kde došlo k požáru na ploše asi 5x4m. Na místě již zasahovaly 2 vozy HZS Jihlava. Provádělo se rozhrabání a prolití místa zahoření.
 
 • 27.10.2009 DOPRAVNÍ NEHODA, CAS-24, 1+7
Cvičení složek IZS "Horizont 2009" - jednotka vyjela po destáté hodině na hromadnou dopravní nehodu, ul. Vrchlického v Jihlavě. Jednalo se o nehodu celkem deseti automobilů, z nichž jeden převážel nebezpečnou látku - kyselinu. Naše jednotka byla rozdělena na 2 družstva, první družstvo provádělo stavbu stanů a příslušenství dekontaminačního zařízení a následně transporty zraněných osob ke stanovišti ZZS. Byly nám zapůjčeny dýchací přístroje Drager, které jsme používali v pohotovostní poloze. Druhé družstvo provedlo ohraničení místa události z druhé strany za použití pásky a vozidla CAS, rovněž v dýchací technice v pohotovostním stavu byl připraven jeden proud C, pro případné použití v nebezpečné zóně. 
Technika na místě zásahu:
HZS Jihlava: CAS-24, CAS-20, RZA, CHK, KNP
HZS Polná: CAS-32
HZS Třešť: CAS-24
HZSp Kronospan: CAS-32
SDH Jihlava-Bedřichov: CAS-24
Sanitní vůz ZZS, Městská policie, Policie ČR
 
 • 21.10.2009 POŽÁR SKLADU, CAS-24, 1+7
Krátce po půl čtvrté vyjela jednotka na ohlášený požár skladu do firmy Bosch Jihlava, závod II. Jednalo se o taktické cvičení - požár ve výškovém regálovém skladu, naše jednotka pováděla průzkum a evakuaci zaměstnanců firmy. Po ukončení zásahu následovala exkurze do výrobních prostor a technologických zařízení v areálu. Na místě zasahovala místní jednotka hasičů f. Bosch s CAS, TA a sanitním vozem, dále HZS Jihlava s AZ-37 a 2x CAS.
 
 • 19.10.2009 TECHNICKÁ POMOC, CAS-24, 1+6
V pondělí 19.10. v 16:20 vyjela jednotka na technickou pomoc - proplachování kanalizace do areálu lokomotivního depa v Jihlavě. Došlo zde k ucpání kanalizace vlivem stavebních prací. V 18 hodin se jednotka vrátila zpět na základnu.
 
 • 18.10.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, DA-12 1+9
V 16 hodin byl jednotce vyhlášen výjezd na požár statku v Rantířově. Jednalo se o prověřovací cvičení, vyhlášené velitelem JPO. Jednotka provedla průzkum bytu v dýchací technice, vynesení osoby a nádob s hořlavou látkou. Cvičení také prověřilo dojezdové časy členů po vyhlášení poplachu. 
 
 • 16.10.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, DA-12 1+7
Ve 4 hodiny ráno vyjela jednotka do městské části Sasov, kde byl ohlášen začínající požár RD, v prostoru komína. Po příjezdu byla naše jednotka ponechána na místě v záloze.
 
 • 15.10.2009 TECHNICKÁ POMOC, CAS-24, 1+4
O půl deváté večer vyjela jednotka na likvidaci spadlého stromu u krematoria směrem na Smrčnou. Strom byl odstraněn z vozovky před příjezdem jednotky, ta pak dále provedla monitoring celého úseku.
 
 
 • 13.10.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, 1+4
V úterý 13.10. krátce po třinácté hodině vyjela jednotka na taktické cvičení. Jednalo se o požár dětského stacionáře v Jihlavě, ul. Královský Vršek. Naše jednotka provedla doplnění vody do vozidla HZS a 2 členové v dýchacích přístrojích prováděli průzkum přízemí budovy. Na místě zasahoval HZS Jihlava s 2x CAS + AZ-37, který zajišťoval evakuaci osob ze střechy.
 
 • 29.9.2009 ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, CAS-24, 1+5 (další 3 členové záloha)
V úterý 29.9. v 15:20 vyjela jednotka na ohlášený únik nebezpečné látky na vodní hladinu řeky Jihlavy, ul. Romana Havelky. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o prověřovací cvičení. Naše jednotka spolupracovala na položení norných stěn, stavbě nádrží a instalaci čerpacích agregátů s HZS, stanice Jihlava (CAS24, MAN+ kontejner ropné havárie)
 
 • 21.9.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, DA-12, 1+3
V pondělí, 21. září o půl sedmé večer vyjela jednotka s vozidlem DA-12 na likvidaci vos, ul. Telečská (dětské hřiště u studánky)
 
 • 21.8.2009 POŽÁR LOKOMOTIVY, CAS-24, DA-12, 1+6
V pátek v 18:45 vyjela jednotka s CAS-24 a následně s DA-12 na ohlášný požár lokomotivy v žel. stanici Jihlava-hl.nádraží. Jednalo se o požár izolace trakčních motorů. Na rychlé likvidaci požáru a tím zabránění dalších škod se podíleli zaměstnanci ČD, kteří ihned prováděli hašení pomocí hasicích přístrojů.
 
 • 17.8.2009 POŽÁR VÝŠKOVÉ BUDOVY, DA-12, 1+3
V pondělí ve 23:42 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár bytu v panelovém domě v ulici Kollárova. Vzhledem k tomu, že vozidlo LIAZ bylo v té době mimo provoz kvůli opravám, vyjela jednotka s Avií DA-12.
 
 • 5.8.2009 POŽÁR NÍZKÉ BUDOVY, CAS-24, 1+5
V 13.24 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár budovy v ulici Komenského, jednalo se o hustý dým z oken. Ihned po výjezdu s CAS-24 byla jednotka KOPISem ponechána na základně.
 
 • 10.7.2009 POŽÁR BYTU, CAS-24, 1+7
V pátek 10.7. o půl páté odpoledne vyjela jednotka na požár bytu, Kollárova ul., ohlášen kouř z bytu a majitelka neotvírá. Záhy po výjezdu byla jednotka vrácena na základnu, neboť se jednalo o událost malého rozsahu.
 
 • 9.7.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24, 1+3
Ve čtvrtek 9.7. krátce po půl čtvrté vyjela jednotka na likvidaci bodavého hmyzu, ul.Hamerníkova - Leoše Janáčka. Jednalo se o roj vos v dutině stromu.
 
 • 2.7.2009 POŽÁR BYTU, CAS-24
Ve čtvrtek po půl druhé ráno vyjela jednotka s CAS-24 LIAZ na požár bytu v Jihlavě, ulice Židovská. Na místě zasahoval HZS Jihlava, Polná, HZSp Kronospan a ZZS kraje Vysočina, která převezla do nemocnice tři osoby.
 
 • 29.6.2009 POMOC ZAPLAVENÝM OBLASTEM
SDH Bedřichov a SDH Hybrálec ve spolupráci s Magistrátem statutárního města Jihlava vyslaly v pondělí 29.6.2009 na pomoc do Nového Jičína 8 členů na odstranění následků bleskové povodně. Zásahové vozidlo DA 12 s protipovodňovým přívěsem odvezlo do Nového Jičína především dezinfekční přípravky, gumovou obuv a nářadí na odstraňování následků povodní. Členové výpravy se především podílejí na dezinfekci a čištění studní v městské části Nového Jičína v Žilině.
 
 • 28.6.2009 POŽÁR CHATY a POŽÁR AUTOMOBILU, CAS-24, 1+5
V neděli, 28.června po půl třetí ráno vyjela jednotka v počtu 1+5 s CAS-24 Liaz na ohlášený požár budovy v lokalitě Hruškovy Dvory. (jak se později ukázalo, jednalo se o požár osobního automibilu Škoda) Během jízdy k tomuto zásahu byla jednotka odvolána na jiný zásah, na požár zahradní chatky v oblasti U Cihelny v Jihlavě. Při příjezdu na místo události jednotka míjela další dohořívající automobil. Po příjezdu na požár chaty byla naše cisterna se strojníkem + jeden člen HZS odeslána k dohašení automobilu Fiat Uno, který byl nedaleko a ostatní členové družtva se podíleli na hašení chaty ve spolupráci s HZS. 
 
 • 15.6.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24,
Na žádost městské policie vyjela jednotka v 17:44 do ulice Ladova na likvidaci vos.
 
 • 15.6.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24,
Na žádost městské policie vyjela ve 13 hodin jednotka v počtu 1+5 do areálu firmy Stormware, ul. Rantířovská, na likvidaci roje včel.
 
 • 15.6.2009 POŽÁR, CAS-24,
V 10.27 byl jednotce vyhlášen výjezd na požár v panelovém domě v ul. U Hřbitova. Jednotka vyjela v počtu 1+5, jednalo se o zakouření z ponechaného jídla na sporáku a majitelé bytu nebyli doma.
 
 • 12.6.2009 ODSTRANĚNÍ STROMU, CAS-24,
V 21:45 vyjela jednotka na žádost městské police na odstranění stromu po úderu blesku, lokalita Horní Kosov, za ul. S.K. Neumanna.
 
 • 10.6.2009 POŽÁR, CAS-24, 1+4
Krátce před osmou hodinou ranní byl jednotce vyhlášen poplach, jednotka vyjela s CAS-24 na ohlášený požár v budově kuchyně - skladu potravin v nemocnici Jihlava. Na místě již zasahoval HZS Jihlava a naše jednotka byla ponechána v záloze. Jednalo se o cvičení, pak následovala prohlídka nemocničních podzemních chodeb. 
 
 • 9.6.2009 POŽÁR, CAS-24, DA-12
V časných ranních hodinách vyjela jednotka s CAS-24 na požár domu, Jihlava, ul. Třebízského. Jednalo se o rozsáhlý požár půdních prostor a střechy. V ranních hodinách se na místo dostavilo další družstvo s DA-12, které vystřídalo zasahující členy. Likvidační práce ve spolupráci s Magistrátem města Jihlavy a Městskou policií pokračovaly až do večerních hodin.
 
 • 8.6.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24
Jednotka provedla likvidaci bodaváho hmyzu, ul. Pávovská, Jihlava.
 
 • 26.5.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24, 1+2
Jednotka provedla stržení a odvoz včelího roje z objektu domova důchodců Jihlava-Lesnov. Kvůli nedostupnosti byl na místo povolán AZ-37 HZS Jihlava. 
 
 • 25.5.2009 ZÁSAH NA BODAVÝ HMYZ, CAS-24, 1+2
Jednotka provedla likvidaci vosího hnízda, Hospoda u rybníčku, Jihlava-Bedřichov.
 
 • 25.5.2009, ÚNIK NEBEZPEČNÝCH LÁTEK, CAS-24, 1+4
Cvičení IZS, nález chemické látky v objektu "zámečku" lesopark Heulos. Jednotka v záloze za HZS Jihlava. Na místě HZS Jihlava (3x), HZS Polná, HZSp Kronospan.
 
 • 7.2.2009 TECHNICKÁ POMOC, DA-12, 1+3
Čerpání vody ze zatopeného výkopu, ul. Sokolovská, použito kalové a plovoucí čerpadlo.